Oбучителни материали

През последните десетилетия училищата, професионалните гимназии, центровете за професионално образование и като цяло доставчиците на професионално образование и обучение (ПОО) в България и Турция изпитват затруднения при осигуряването на специализирани програми за стаж за учащи от системата на ПОО, завършили курсове / учебни предмети по бизнес и предприемачество по отношение на селското стопанство, агробизнеса и екологичното земеделие , особено трудно за тези, които биха искали да инициират стартиране на ново предприятие. Предвид бързо променящия се пазар на труда, младите са изправени пред липсата на практически умения и подкрепа, които биха могли да им помогнат да преминат успешно от образователната система към реалния бизнес.

  • Дефиниция на процеса на признаване и валидиране;
  • Детайлна оценка от ментора за провеждането и ефективността на стажа;
  • Дневник на учащият – като стратегия за задълбочаване на обучението, стимулиране на критичното мислене, подобряване на рефлексивната практика и даване на възможност на учащите да разпространяват наученото, докато са във фирмата;